Bibliaiskola

Regisztráció

 

Bibliaiskola 

Célunk

A cél: felkészíteni Isten népét arra a szolgálatra, amelyre Isten elhívta. Ehhez szeretnénk megfelelő alapismeretet adni a következő területeken: bibliaismeret, rendszeres teológia és gyakorlati teológia. Tudjuk, hogy az igehirdetéshez, tanításhoz és vezetéshez szükséges az Istentől kapott ajándék, de hisszük, hogy tanulás és tapasztalat által lehet fejleszteni ezeket az ajándékokat. Reméljük, hogy a Bibliaiskola sok kiváló gyermekmunkást, ifjúsági munkást, tanítót és igehirdetőt bocsájt útjára Isten országának az építésére.

 

Tanítási rend

A Bibliaiskolát négy év alatt lehet elvégezni. A tanítás havonta egyszer, szombaton történik. Egy fél év öt szombatot vesz igénybe. Szombatonként hat óra tanítási idő lesz 9.00-16.00

 A tanulás két szinten történhet:

Hallgató - aki a Bibliaiskola teljes képzését szeretné igénybe venni. A tanteremben töltött idő mellett elolvassa a kötelező olvasmányt, dolgozatokat ír és vizsgázik. Mivel a tanítási idő korlátozott, ezt a szintet javasoljuk mindazoknak, akik valóságos Bibliaiskolai szintű képzést akarnak nyerni. A kötelező olvasmány és a dolgozatírás rendkívül fontos ahhoz, hogy az ember valóban megismerje a kiválasztott tantárgyakat.

Látogató - aki nem tudja felvállalni a kötelező olvasmányt, a dolgozatírást és a vizsgákat, de a tanítást szeretné meghallgatni. Csupán annyi a teendője, hogy eljön és meghallgatja a tanításokat.

 

Tantárgyak

Bibliaismeret témakör

 • Ószövetségi áttekintés (40 tanítási óra)
 • Újszövetségi áttekintés (40 tanítási óra)

Rendszeres Teológia

 • RT 1 – A Szentírás/Teremtéstan
 • RT 2 – Isten
 • RT 3 – Szellemi lények (Sátán, angyalok, démonok)
 • RT 4 – Az ember és a bűn
 • RT 5 – Jézus Krisztus személye és megváltó munkája
 • RT 6 – A Szentlélek személye és munkája
 • RT 7 – A Gyülekezet
 • RT 8 – Az Utolsó Idők

 

Gyakorlati Teológia

 • Személyes evangelizáció
 • Tanítási módszerek
 • Hermeneutika – A Biblia helyes értelmezése
 • Homiletika – Az igehirdetés szolgálata
 • Dicsőítés – látás és teológia
 • Gyermekmisszió
 • Keresztyén vezetés
 • Lelkigondozás
 • Házicsoportok a gyülekezetben
 • Asszimiláció (Hogyan lesz egy barátkozóból szolgáló, kiscsoportba járó tag?)