Vezetőség

A Tatai Baptista Gyülekezetet, jelenleg öt avatott vezető szolgálja. Vezetőségünktagjai a gyülekezet által választott, a lelkipásztor irányítása mellett presbiteri vezetést folytatnak.

Szimon Gergő – lelkipásztor

Gergő 2016 márciusában vette fel a lelkipásztori szolgálatot gyülekezetünkben. Ezt megelőzőleg Esztergomban szolgált segéd lelkipásztorként. Tanulmányait a WOL bibliaiskolában és a Baptista Teológiai Akadémián végezte. Feleségével Rhodéval, és két gyermekükkel Tatán élnek.

Buchner Marcel – gyülekezet vezető


Frans Van Aken – gyülekezet vezető

Frans 2012 óta jár a gyülekezetbe. Korábban missziós tréningen vett részt Dél Afrikában, ahol szolgált is. Jelenleg Onézimusz Alapítványnál (keresztény missziós szervezet) dolgozik, a gyülekezetben az ifijúsági munkát és dicsőítő csapatot vezeti, e mellett hittant is tanít a tatai általános iskolákban. Feleségével és 2 fiával Tatán élnek.

Komáromi Tamás – gyülekezet vezető

Tamás 2003 óta a gyülekezet tagja, 2013-ban lett felavatva az egyik vezetőnek, az Úr Jézust még egyetemista koraban fogadta be a szívebe. Jelenleg IT területen dolgozik, felesegével és 4 gyermekükkel Tatan laknak.

Szelőczei László – gyülekezet vezető