Őszinte imádság

Gyülekezetünkben rendkívül fontos az imádság. Arra törekszünk, hogy közösségünkvérkeringése és immunrendszere legyen az őszinte imádság.

Jer 33:3: "Kiálts hozzám, és én válaszolok, hatalmas és rejtett dolgokat jelentek kineked, melyekről még nem tudsz!"
Tehát Isten megnyilatkozásainak az egyik legfontosabb feltétele az, hogy kiáltsunk hozzá.

Átformáló Igehirdetés

Közösségünk nagy hangsúlyt fektet az Szentírás hirdetésre. Hisszük, hogy Isten ezt azeszközt választotta, hogy az Ő tetteit hirdesse.

Ézsaiás szerint Isten Szava örökké megáll és nem tér vissza üresen. Ezért fontos értékünk ez, és igyekszünk arra, hogy gyülekezetünkben Igehirdetés történjen és ne pusztán prédikáció. Ezen keresztül, Isten életeket változatat meg.

Szívből fakadó imádat

Isten igazságból és lélekből való, szívből fakadó imádata kedves az Úrnak, Őilyen imádókat keres. János 4:23-24
Az imádat több mint a vasárnapi éneklés. Akkor imádjuk Istent, ha megalázzuk magunkat és érzelmünket, értelmünket és akaratukat Isten alá rendeljük. Ez az életünk minden területére igaz: házasság, gyereknevelés, munka, gyülekezeti élet.

Gyülekezetünk értéke, célja, hogy olyan imádók szülessenek közösségünkben,akik az előbb leírtak alapján fordulnak a Teremtőhöz.

Szeretetből fakadó misszió

A fenti értékeink mellet hisszük azt, hogy a gyülekezet nem pusztán egy épületbe

zárt közösség, akik vasárnaponként énekelnek és prédikálnak.
Jakab 1:27 - azt mondja, hogy az igazi Istentisztelet, meglátogatni az árvát és az özvegyet.
Fontosnak tartjuk, hog
y lehetőségeinkhez képest, vagy talán még azon is túl,segítsünk az embertársainkon. Igyekszünk ezt a városunkban, de globális viszonylatban is szorgalmazni.